Så röstar du

Valet äger rum söndagen den 19 september. Du kan förtidsrösta från och med 6 september.

Rösta i din vallokal på valdagen

Vallokalerna på Lidingö är öppna på valdagen den 19 september kl 09.00–20.00. På valdagen 19 september röstar du i din vallokal. På röstkortet, som du får hem i brevlådan några veckor före valet, står det vilken som är din vallokal. Viktigt: Du kan bara rösta i den vallokal som du tillhör.

Förtidsrösta

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår fram till och med valdagen den 19 september. Alla röster som läggs i förtidsröstningslokaler kallas för förtidsröster, även om röstningen sker på valdagen. Du måste ha med dig ditt röstkort och ID-handling. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal, där den räknas.

Du som tillhör Lidingö församling förtidsröstar i röstningslokalen på S:ta Annagården den 6-19 september.

Öppettider för förtidsröstning:
Måndag–fredag: 9–12 och 13–15, tisdagar och torsdagar även 17–20.
Lördagar: 10–12 och 13–15.
Söndag 19 september: 14–20.

Vänligen undvik trängsel vid ankomst och hemgång i våra lokaler och besök oss inte om du har förkylningssymptom även om du är fullt vaccinerad.

Budrösta

Att rösta via bud innebär att en person lämnar över dina röster i ett särskilt, igenklistrat kuvert (ytterkuvert för brev- och budröst (K4) antingen på valdagen i din vallokal, eller som förtidsröstning i den församling eller pastorat du tillhör, under perioden 6:e till 19:e september, om du själv inte har möjlighet att ta dig till vallokalen. Budet behöver ha med sig ID-handling. På ytterkuvertet ska du skriftligt ha intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro av två vittnen. De två vittnena ska också ha intygat detta på kuvertet. Bud och vittnen behöver vara minst 18 år gamla.

För att budrösta behöver du ett brevröstningspaket. Det kan du hämta på S:ta Annagården. I paketet finns information om hur det går till att rösta per bud.

 

Brevrösta

Mer info om hur du beställer material för brevröstning på Lidingö kommer snart.

Om du inte själv kan ta dig till vallokalen på valdagen, eller inte kan eller vill förtidsrösta, kan du brevrösta. Det gäller också för dig som vistas utomlands. Du behöver vara folkbokförd i en församling i Sverige för att kunna delta i kyrkovalet. Det räcker alltså inte med att ”bara” vara medlem i Svenska kyrkan.

För att brevrösta behöver du ett brevröstningspaket. Det kan du hämta på S:ta Annagården. I paketet finns information om hur det går till att rösta per brev. Du kan brevrösta när du fått ditt röstkort (från ca 1 september 2021) och fram tills dess att brevet kan beräknas komma fram till stiftsstyrelsen senast fredag den 17 september 2021.(15 september om du röstar från utlandet).

På ytterkuvertet ska du skriftligt ha intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro av två vittnen. De två vittnena ska också ha intygat detta på kuvertet. Bud och vittnen behöver vara minst 18 år gamla.