Sverigedemokraterna

Inför kyrkovalet har vi ställt några frågor till alla nomineringsgrupper som ställer upp i kyrkovalet till kyrkofullmäktige i Lidingö församling. Såhär svarar Gunilla Lundqvist huvudkandidat från Sverigedemokraterna.

Beskriv ditt engagemang i Lidingö församling och Sverigedemokraterna:
Jag har arbetat som begravningsrådgivare och varit på plats i Lidingö kyrka några gånger. Gifte migi Lidingö kyrka och mina barn och barnbarn är döpta här. Är uppvuxen på Östermalm med kyrkan väldigt närvarande. Bibelstudier som vi alla ungdomar träffades på varje tisdag under många år och självklart konfirmerad.

Vilken är Svenska kyrkans viktigaste uppgift enligt dig?
Den svenska kyrkans viktigaste uppgift i dagsläget är att återskapa en folkkyrka med kristen tro och tradition och vara en opolitisk förenande kraft.

Vilken är den viktigaste frågan som du brinner för här i Lidingö församling?
Att få dopet att bli en självklarhet. Gärna skapa samarbete med idrottsklubbar för att göra det lättare för ungdomar att konfirmera sig och komma in I den krista gemenskapen.

Hur ser Svenska kyrkan på Lidingö ut om fyra år, om du får bestämma?
Den Svenska kyrkan måste våga stå upp för våra kristna traditioner och värderingar. En kyrka som är till för kristna. Att förmedla det kristna budskapet och vara en kyrka i tiden, inte av tiden.

Varför tycker du det är viktigt att engagera sig i Svenska kyrkan?
Människor lämnar kyrkan, dop är inte en självklarhet längre och inte heller konfirmationen. Kyrkan behöver bli tydligare och starkare. Bli en folkkyrka. Vi ska inte samarbeta med religioner som inte har kristna värderingar. Hela vårt samhälle är ju uppbyggt på kristna värderingar. Vi ska inte holka ur våra kristna traditioner t.ex. genom att stryka våra mest älskade psalmer eller göra om Fader Vår vilket jag fortfarande har svårt att acceptera. Och lagen bygger ju på de 10 Guds budord.

Varför ska medlemmarna på Lidingö rösta på just er nomineringsgrupp?
Sverigedemokraternas huvudmotståndare i kyrkovalet är Socialdemokraterna. Denna konfliktlinje kommer att bli en viktig del av valkampanjen. Under socialdemokratiskt styre har Svenska kyrkan styrt bort från grundläggande kristna värderingar och sin roll som garant för viktiga samhälleliga värden såsom gemenskap och förvaltarskap. Sverigedemokraternas kortsiktiga ambition är att få tillräckligt grundmandat för att kunna påverka och på längre sikt att överta Socialdemokraternas roll som den dominerande nomineringsgruppen i Svenska kyrkan. Vårt mål är att låta Svenska kyrkan förbli en klassiskt kristen kyrka med tydlighet i tron samt omsorg om vår nationella gemenskap och historiska arv.

Den Svenska kyrkan är en del av den svenska folksjälen.

Den Svenska kyrkan är en orubblig del av vårt kulturarv.

Den Svenska kyrkan har hamnat på avvägar och behöver hitta tillbaks till sin genuina Kristna identitet.


Vill du vet mer? Kontakta Sverigedemokraterna.
Webbplats: https://lidingo.sd.se/
E-post: gunilla.lundqvist@sd.se
Tel: 070-773 92 09