Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK

Inför kyrkovalet har vi ställt några frågor till alla nomineringsgrupper som ställer upp i kyrkovalet till kyrkofullmäktige i Lidingö församling. Såhär svarar Axel Göthberg huvudkandidat från Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK.

Beskriv ditt engagemang i Lidingö församling och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram. Vi består av f.d. medarbetare i församlingen och engagerade församlingsbor som brinner med hjärta och själ för Lidingö församling.

Axel Göthberg, plats 1 på POSK lista är ungdomsledare sedan 2015 och har de senaste 2 åren som extrapedagog varit en av medarbetarna i Lidingö församling. Axel har främst arbetat med konfirmation och ledarutbildningen men också med barnkörer, ung konst och inom vaktmästeriet & diakonin. Axel har god kännedom om församlingens verksamhet och god kontakt med församlingens medarbetare. Under dessa år har Axel fått insikt över vad som fungerar bra men framför allt vilka beslut som behöver tas för att församlingen ska fungera ännu bättre.

 
Vilken är Svenska kyrkans viktigaste uppgift enligt dig?

I dagens mediebrus och stressade samhälle glömmer man lätt bort det omfattande arbete som Svenska kyrkan gör för oss svenskar. Kyrkan finns där för oss när livet känns som tuffast eller absolut bäst – och allt däremellan.

Svenska kyrkans viktigaste uppgift är just det, att finnas där för församlingsborna i vått och torrt, att tillsammans fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. Att förkunna evangelium om Jesus Kristus i ord och handling. Att föra vidare de kristna värderingar som byggt upp hela västvärlden. Att föra vidare och vårda vårt gemensamma kulturarv som på Lidingö har anor från 1500-talet. Församlingens barn och unga är församlingens framtid, utan församlingsbor har vi ingen församling. Därav är en av de viktigaste uppgifterna utöver ovan nämnda att Svenska kyrkan genuint satsar och är aktuella för barnen och ungdomarna.

 
Vilken är den viktigaste frågan som du brinner för här i Lidingö församling?

Vi vill att församlingen ska vara minst lika levande och blomstrande även om 10 år. För att församlingens ska kunna vara det, behöver vi framtidssäkra församlingen och stoppa Svenska kyrkans medlemstapp. Det gör vi genom att döpa och konfirmera fler än vad vi gör idag. Vi vill inrätta en konfirmationsgaranti, där alla församlingsbor som vill konfirmeras ska få möjlighet till det. Vi behöver aktivt verka som kyrka och vara aktuella i församlingsbornas liv.

Församlingen behöver vårda de medlemmar vi redan har och aktivt arbeta med mission och göra så att fler hittar hem till Lidingö församling. Församlingen behöver hitta nya arbetssätt och arbeta med de vi till vardags inte möter, exempelvis genom att öppna en ny öppen förskola i Dalénum. Församlingen behöver satsa mer på församlingens ungdomar och nyttja den enorma potential som finns. Vidare vill vi att ideella medarbetare i högre grad efterfrågas, utbildas, uppmuntras och ges ansvar.

 
Hur ser Svenska kyrkan på Lidingö ut om fyra år, om du får bestämma?

Vi har tydliga mål och ambitioner för Lidingö församling, församlingen ser då ut som följande:

  • Fler medlemmar än vad vi har idag, fler som döps och konfirmeras. Alla som vill konfirmeras ska få konfirmeras.
  • Församlingens verksamhet är prio ett och prioriteras före allt annat.
  • Fler medarbetare som arbetar i verksamhet, d.v.s. fler präster, diakoner, pedagoger och musiker.
  • Grönsta prästgård är en levande lägergård för församlingen. Gården används till bl.a körhelger, läger för församlingens ungdomsledare, dagkollo på somrarna etc. Intäkt till församlingen genom att hyra ut till andra församlingar när det inte används av oss.
  • Församlingen driver en öppen förskola i hyrd lokal i Dalénum.
  • Fastigheter och tomter som inte används säljs eller hyrs ut i syfte att skapa intäkter till församlingen.
  • Församlingssalen i Breviks kyrka är renoverad. Breviks kyrka har ett nytt adekvat ljudsystem.
  • Effektiviseringar inom vaktmästeri, stödjande funktioner och administration.

 
Varför tycker du det är viktigt att engagera sig i Svenska kyrkan?
Vi är inte ett företag, vi är inte en vanlig typ av organisation. Utan det vi är, vi är en sammanslutning av 29 000 döpta människor på Lidingö. Vi har alla redan något gemensamt med varandra. Vi är brödrar och systrar i jesu krist gemenskap.

Vi bär tillsammans ett mer än 500 år gammalt arv på våra axlar. Vi är en del av något större, ett engagemang i kyrkan är svårt att jämföra med ett engagemang ute i det civila samhället. Som aktiv i kyrkan gör vi något meningsfullt, vi för vidare våra förfäders arv och vi får så mycket tillbaka, i form av personlig utveckling, kärlek, nya vänner för livet och gemenskap. Ett engagemang ger stort mervärde åt dig och dina medmänniskor. Engagemanget bidrar till en varm kraft som inbringar framtidstro, skapar goda samhällsmedborgare och finns där till hands när skiten träffar fläkten.

Vad vore ett samhälle utan vårt gemensamma kulturarv?

 
Varför ska medlemmarna på Lidingö rösta på just er nomineringsgrupp?

• Vi är obundna.
För oss är intresset och engagemanget i kyrkan det enda som driver oss att ställa upp i kyrkovalet. Vi har inte någon sekulär partiagenda som vi försöker applicera på kyrkan. Vi ger möjlighet för alla dem som inte är medlemmar i något politiskt parti att vara med och ta ansvar som förtroendevalda.

Istället för att vara en arena för partipolitik vill vi vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som tydligt talar om Jesus Kristus. Vi skapar mötesplatser för närvaro, gemenskap och möjlighet att växa i tro. Våra kyrkor är viktiga kulturarv som ska bevaras.

En röst på POSK Lidingö är en röst för att alla ungdomar på Lidingö som vill konfirmeras ska få göra det. En röst där församlingen framtidssäkras genom tydliga mål och ambitioner. Där församlingen på riktigt satsar på församlingens framtid – barnen och ungdomarna. Där varje unik medmänniskas potential tas tillvara på.


Vill du vet mer? Kontakta Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.
Webbplats: https://www.posk.se/lidingo/