Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna

Inför kyrkovalet har vi ställt några frågor till alla nomineringsgrupper som ställer upp i kyrkovalet till kyrkofullmäktige i Lidingö församling. Såhär svarar Erik Wallin huvudkandidat från Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna.

 

Beskriv ditt engagemang i Lidingö församling och Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna
Jag är just nu ersättare i kyrkofullmäktige för Miljöpartister i Svenska Kyrkan. (som förresten funderar på att byta namn) Jag står överst på valsedeln inför kyrkovalet.

Vilken är Svenska kyrkans viktigaste uppgift enligt dig?
Svenska kyrkan är den enda institution i Sverige som kan hantera en människas alla livssituationer. ”I glädje och sorg”. Speciellt i svåra situationer som en tsunami eller en Estoniakatastrof så skulle Sverige stå sig slätt utan kyrkan. Dessutom så är hela vårt samhälle uppbyggt kring kristenheten med helger med mera.

Vilken är den viktigaste frågan som du brinner för här i Lidingö församling?
Vi ska nå ut till alla. Vi ska ta hand om alla oavsett om de har det svårt eller ej. Vi ska vara en naturlig del av lidingöbornas alla delar i sina liv.

Hur ser Svenska kyrkan på Lidingö ut om fyra år, om du får bestämma?
Vi är en närmare och mer naturlig del av samhället.

Varför tycker du det är viktigt att engagera sig i Svenska kyrkan?
Jag tycker att det är naturligt för oss människor att vi engagerar oss. När man har tid och möjlighet så engagerar man sig. I Svenska Kyrkan så engagerar man sig i människor inte bara i materiella ting.

Varför ska medlemmarna på Lidingö rösta på just er nomineringsgrupp?
Man ska rösta för oss därför att man kan lita på att vi kommer att göra vårt bästa för alla Lidingöbor.


Vill du vet mer? Kontakta Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna
Webbplats: http://www.mpsk.se/
E-post: erik.g.wallin@gmail.com
Tel:: 073-398 24 24