Fria liberaler i Svenska kyrkan, FiSK

Inför kyrkovalet har vi ställt några frågor till alla nomineringsgrupper som ställer upp i kyrkovalet till kyrkofullmäktige i Lidingö församling. Såhär svarar Annika Persson huvudkandidat från Fria liberaler i Svenska kyrkan, FiSK.

Beskriv ditt engagemang i Lidingö församling och Fria liberaler i Svenska kyrkan
Jag är sedan fyra år tillbaka gruppledare för Fria liberaler i Svenska kyrkan, FiSK, på Lidingö och finns med i församlingens fullmäktige, kyrkoråd och dess arbetsutskott.

FiSK samlar liberaler och frisinnade, liksom de som inte tillhör något politiskt parti att vara förtroendevalda i Svenska kyrkan. FiSK verkar utifrån våra liberala och frisinnade värderingar för att Svenska kyrkan fullgör sitt uppdrag att sprida evangelium om Jesus Kristus. Fisk-symbolen var symbol för de första kristna och är fortfarande ett viktigt kristet tecken. Denna symbol har vi med stolthet gjort till vår.

Vilken är Svenska kyrkans viktigaste uppgift enligt dig?
Svenska kyrkan viktigaste uppgift är att hjälpa människor att komma till tro och finnas där för människor som vill vara med i en kristen gemenskap. Det är viktigt att utöver att fira gudstjänst och utöva diakoni bedriva en bred verksamhet som vänder sig till så många människor som möjligt. Människor har rätt att förvänta sig att kyrkan tar deras frågor på allvar. Genom att delta i debatter och andra samtal om samhället kan kyrkan utvecklas och bidra till att sprida kunskap om religion och etik.

Vilken är den viktigaste frågan som du brinner för här i Lidingö församling?
FiSK är mycket stolta över den verksamhet Lidingö församling bedriver och tycker att det är mycket viktigt att fortsätta värna om den. FiSK driver därför frågor som handlar om att optimera Lidingö församlings fastighetsbestånd och effektivisering av de administrativa delarna av församlingen. FiSK vill helt enkelt att mer av medlemmarnas pengar ska gå till verksamhet, så som körer, barn- och ungdomsverksamhet, diakoni, gudstjänster och andra mötesplatser och inte till att upprätthålla tomma lokaler.

Hur ser Svenska kyrkan på Lidingö ut om fyra år, om du får bestämma?
Om fyra år har Lidingöförsamling en fortsatt stor konfirmandverksamhet som är kostnadsfri.

Församlingen har utökat sin samverkan med Ansgarskyrkan och där finns ett gemensamt ansvar att hjälpa människor på Lidingö att komma till tro.

Lidingö församling har skapat nya mötesplatser för nya grupper och fler människor känner tillhörighet och gemenskap.

Lidingö församling erbjuder en mångfald av musik- och kulturevenemang och församlingens kyrkor är öppna för besök dagligen.

Det diakonala arbetet tar större plats och Lidingö församling möter Lidingöborna där de finns.

Varför tycker du det är viktigt att engagera sig i Svenska kyrkan?
För mig har Svenska kyrkan betytt olika saker och varit olika viktig genom livet. Kyrkan har funnits där i glädje och i sorg men också till vardags genom olika aktiviteter. Oavsett skälet till människors engagemang inom Svenska kyrkan så är alla välkomna och alla bidrar.

FiSK vill att du själv ska kunna välja den församling du vill tillhöra, vilket inte ska begränsas till den geografiska boendeorten. FiSK anser att det är viktigt, att du ska kunna vara aktiv och verka i den församling där du känner dig hemma. Det kan ha betydelse för om du känner dig mer hemma i den församling där du arbetar snarare än i den församling där du bor.

Ideella insatser är nödvändiga om Svenska kyrkan fortsättningsvis ska kunna klara av sitt uppdrag. För att det ideella engagemanget ska hålla över tid vill FiSK satsa på att kyrkan ger möjlighet till utbildning och handledning.

Varför ska medlemmarna på Lidingö rösta på just er nomineringsgrupp?
FiSK tror att alla människor är skapade till Guds avbild och därför okränkbara. FiSK vill därför att kyrkan ska vara en tydlig röst i arbetet med att skapa ett samhälle fritt från diskriminering och där de mänskliga rättigheterna värnas.

FiSK lägger stor vikt vid det pedagogiska arbetet med barn och unga. Svenska kyrkan har ett stort ansvar att sprida kunskap om kristen tro och kristna värderingar. Det är därför viktigt att barn och unga får positiva kontakter med kyrkan. Det är viktigt att ge de unga positiva erfarenheter och upplevelser av tro och kyrka samt att grunden läggs för ett fortsatt engagemang i församlingen efter konfirmationstiden.

Det viktiga i Lidingö församling ska vara människorna, verksamheten och dess innehåll.


Vill du vet mer? Kontakta Fria liberaler i Svenska kyrkan, FiSK.
Webbplats: https://frialiberalerisvenskakyrkan.se
E-post: annikakristina@hotmail.com
Tel: 070-355 38 21