Centerpartiet

Inför kyrkovalet har vi ställt några frågor till alla nomineringsgrupper som ställer upp i kyrkovalet till kyrkofullmäktige i Lidingö församling. Såhär svarar Ingrid Jarnryd huvudkandidat från Centerpartiet.

Beskriv ditt engagemang i Lidingö församling och Centerpartiet
Som nyinflyttad för 17 år sedan, sökte jag och min familj nya kontakter. Kyrkan blev en väg in i gemenskap, för min del främst som körsångare. Kyrkans gemenskap och Centerpartiets politik har beröringspunkter. Det lokala perspektivet, tanken om stöd och utveckling för individen och de stora sammanhangen med solidaritet och en hållbar framtid. Det vill jag bidra till så gott jag kan.

Vilken är kyrkans viktigaste uppgift?
Att välkomna alla, oavsett tro, tvivel, ålder, kulturell eller social bakgrund. Kyrkan är du och jag, alla vi som finns här på Lidingö. Kyrkan kan hjälpa oss att se och stödja vår medmänniska. I kyrkan möter vi varandra, oss själva och Gud så som vi uppfattar Gud. För mig är kyrkan en scen där musiken, dramatiken, konsten och orden får liv och där vi alla behövs och får medverka.

Vilken är den viktigaste frågan du brinner för här i Lidingö församling?
Kyrkan ska vara en självklar del av lokalsamhället och möta människor där vi behöver det som bäst. Därför ska kyrkan erbjuda kostnadsfri konfirmation, hjälp att ta sig till kyrkan för den som har svårt att röra sig och stöd för den som är ensam eller utsatt.

Hur ser kyrkan på Lidingö ut om fyra år om du får bestämma?
Då satsar vi mindre på att äga och mer på att beröra, stödja och bedriva verksamhet. Vi har blivit ännu bättre på att fånga upp människors längtan att medverka, vara kreativa och stödja varandra. Kyrkans anställda och församlingsborna samverkar. Vi bedriver en hållbar verksamhet och hushåller med församlingens och jordens resurser.

Varför tycker du att det är viktigt att engagera sig i Svenska kyrkan?
Det är ett sätt att utvecklas, både som individ och för oss i lokalsamhället. Hur du uppfattar Gud och tron är din egen sak – kyrkan finns ändå där för dig i glädje och sorg. Det finns en uppgift för dig, i kyrkan.

Varför ska medlemmarna på Lidingö rösta på just er nomineringsgrupp?
Är det inte fantastiskt, att kyrkan kommer till oss grannar, föreningsverksamma och vänner på Lidingö och säger ”Hallå, kom hit, berätta vad ni önskar, hjälp oss att utföra något som är till nytta för folk här på ön!” Det goda samtalet kan lägga grunden till förändring. Vad väntar du dig av kyrkan och församlingen? Hur vill du bidra? Vi i Centerpartiet vill lyssna på dig och ta med dina synpunkter i ett kyrkopolitiskt arbete som sätter människors behov i centrum. Hör av dig!


Vill du vet mer? Kontakta Centerpartiet
Webbplats: https://www.centerpartiet.se/lokal/stockholmsregionen/stockholms-lan/lidingo/startsida/kyrkoval