Borgerligt alternativ

Inför kyrkovalet har vi ställt några frågor till alla nomineringsgrupper som ställer upp i kyrkovalet till kyrkofullmäktige i Lidingö församling. Såhär svarar Suzanne Fredborg huvudkandidat från Borgerligt alternativ.

Beskriv ditt engagemang i Lidingö församling och Borgerligt alternativ.
Jag kandiderar för Borgerligt alternativ. Mitt engagemang började efter konfirmationen, jag var minior-, junior- och seniorledare i 15 år och var med när Svenska kyrkans Unga bildades i sammanläggningen av Ansgarsförbundet och Riksförbundet Kyrkans Ungdom. Idag är jag kyrkofullmäktiges ordförande och kyrkvärd i Lidingö kyrka.

Vilken är Svenska kyrkans viktigaste uppgift enligt dig?
För mig är det lika viktigt att församlingen firar gudstjänster som får människor att känna gemenskap med Gud som att kyrkan är ett stöd och en gemenskap för behövande (oavsett om de är troende eller inte).

Vilken är den viktigaste frågan som du brinner för här i Lidingö församling?
Att kyrkan är inkluderande, så att alla ska kunna känna sig hemma i kyrkan – en plats där Du känner att Du är med och gör skillnad.

Hur ser Svenska kyrkan på Lidingö ut om fyra år, om du får bestämma?
Ungefär som idag, d.v.s. inte är så partipolitiserad, jag hoppas det inte alls finns partipolitik då och att det finns aktiviteter som tar hänsyn till att människor är olika och har olika intressen och behov. Vi vill bevara, förvalta och utveckla allt det fina som finns. Ta vara på vårt rika kulturarv, kyrkomusiken och traditioner vid sidan om allt livsbejakande som springer ur samtiden.

Varför tycker du det är viktigt att engagera sig i Svenska kyrkan?
Det finns många skäl. Kyrkan är till för människorna och genom att engagera sig för kyrkan kan man göra en insats för andra på flera olika sätt.

Varför ska medlemmarna på Lidingö rösta på just er nomineringsgrupp?
För att vi har en öppet deklarerad värdepolitisk grund, och vill att kyrkan ska styras av gemensamma kristna normer och intressen – inte av partipolitiska maktambitioner.


Vill du vet mer? Kontakta Borgerligt alternativ.
Webbplats: https://www.facebook.com/BorgerligtAlternativLidingo/
E-post: suzanne.fredborg@svenskakyrkan.se
Tel: Suzanne Fredborg, 070-876 58 87