Nomineringsgrupper

Personer som ställer upp i kyrkovalet kallas för kandidater. De representerar olika nomineringsgrupper. Nomineringsgrupperna driver de frågor som de tycker är viktiga för Svenska kyrkan och i kyrkovalet röstar man på de nomineringsgrupper och kandidater som man tycker bäst representerar ens egna åsikter.

I kyrkovalet väljer du på tre olika nivåer. På den lokala nivån är det kyrkofullmäktige som man väljer. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd, som är som församlingens eller pastoratets styrelse. Där sitter också kyrkoherden med, som leder församlingens arbete. Kyrkofullmäktige fattar de beslut som påverkar medlemmarna mest. Det handlar till exempel om vad församlingen ska arbeta mer med, om det är nya inriktningar och stora satsningar som ska göras, eller om det är verksamheter som ska läggas ned eller slås ihop. Ska församlingen inleda några nya samarbeten? Ska det göras några stora satsningar? Behöver församlingen fler eller färre anställda? Det är sådana frågor som beslutas om på lokal nivå.

I Lidingö församling är det sju nomineringsgrupper som ställer upp i kyrkovalet 2021:

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

Borgerligt alternativ

Centerpartiet

Fria liberaler i Svenska kyrkan, FiSK

Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK

Sverigedemokraterna