Vi söker valförrättare till kyrkovalet den 19 september 2021

Som valförrättare tar du emot röster vid kyrkovalet. Du kommer att jobba i någon av vallokalerna på Lidingö söndagen den 19 september.
Du måste ha fyllt 16 år innan valdagen. Arvode utgår.
Alla valfunktionärer deltar i en obligatorisk utbildning före valet.
Du som vill vara med i det här viktiga och roliga arbetet, kontakta administratören Gunilla Bachler för intresseanmälan och frågor om uppdraget: gunilla.bachler@svenskakyrkan.se eller telefon 08-410 847 40.