Begravning. Bårtäcke utan religiösa symboler. Foto Eddie Granlund 2013.