S:ta Annagården, stora salen möblerad inför föredrag. Foto Tim Meier 2016.

S:ta Annagården, stora salen möblerad inför föredrag. Foto Tim Meier 2016.

S:ta Annagården, stora salen möblerad inför föredrag. Foto Tim Meier 2016.