S:ta Annagården. Ingång övre plan. Foto Tim Meier 2016.

S:ta Annagården. Ingång övre plan. Foto Tim Meier 2016.

S:ta Annagården. Ingång övre plan. Foto Tim Meier 2016.