Lidingö kyrka. Kyrksalen mot altaret. Foto Tim Meier 2016.

Lidingö kyrka. Kyrksalen mot altaret. Foto Tim Meier 2016.

Lidingö kyrka. Kyrksalen mot altaret. Foto Tim Meier 2016.