Lidingö kyrka. Kyrksalen från läktaren. Foto Tim Meier 2016.