Kyrkallén, uppdukade bord 2. Foto Tom Meier 2016.

Kyrkallén, uppdukade bord 2. Foto Tom Meier 2016.

Kyrkallén, uppdukade bord 2. Foto Tom Meier 2016.