Breviks kyrka. Kyrksalen mot läktaren. Foto Tim Meier 2016.