Plantering pågår på Lidingö kyrkogård. Foto Evelina Carborn 2015.

Plantering pågår på Lidingö kyrkogård. Foto Evelina Carborn 2015.

Plantering pågår på Lidingö kyrkogård. Foto Evelina Carborn 2015.