Gravskötsel. Plantering av blommor på en gravplats. Foto Manne Hermansson 2018

Gravskötsel. Plantering av blommor på en gravplats. Foto Manne Hermansson 2018.

Gravskötsel. Plantering av blommor på en gravplats. Foto Manne Hermansson 2018.