Besök Lidingö kyrkogård

Här kan du vandra bland växter, betande får och porlande vatten. Under hösten lyser gravlyktorna i mörkret. Kyrkogården är en plats för dina innersta tankar.

Höst på kyrkogården och Lidingö kyrka.

Lidingö Kyrkogård vid Kyrkviken är sedan länge en välbesökt plats. Centralt belägen på kullen invid vattnet ligger Lidingö kyrka från 1600-talet. Vid en vandring på den vackra kyrkogården ser man spåren av tidens gång. De gamla träden och 1700- till 1800-tals arkitekturen med gångar och häckar i räta rader ger en tydlig förankring i det förflutna.

Vår modernare tid speglas av de långa svepande linjerna i landskapet, förstärkt av de olika kvarterens gravstenar. En av minneslundarna med anonym gravsättning togs i bruk 1974. Den andra, Vilokullen, som är unik för Lidingö kyrkogård och är en minneslund med mindre anonym karaktär, invigdes 1996. Dessa skilda områden på kyrkogården bildar tillsammans en värdefull kulturmiljö.

Det finns informationstavlor vid varje ingång till kyrkogården med översiktskarta och aktuell information. Under kontorstider på vardagar är kyrkogårdsexpeditionen i kyrkallén öppen och svara gärna på frågor.