Begravningsavgift

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.

Gravskick vilokullen på Lidingö kyrkogård

Enhetlig begravningsavgift

Från 1 januari 2016 infördes en enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige, förutom dem i Stockholm och Tranås. Lag ändringen gäller när en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Svenska kyrkan på Lidingö är huvudman över sin begravningsverksamhet.Den enhetliga avgiften tas ut från 2017 och syns på skattsedeln från 2018.

Begravningsverksamheten är ett samhällsuppdrag som staten har givit Svenska kyrkans församlingar över hela landet, med undantag för Stockholms kommun och Tranås kommun. Där har begravningsverksamheten varit kommunal sedan 1800-talet.

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårds-förvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Tidigare har begravningsavgiften varit på 11 öre/ hundralapp här på Lidingö. Den nya begravningsavgiften är 24,2 öre/hundralapp. För en person som tjänar 350 000 kr om året innebär det en avgift om 847 kr per år som går till begravningsavgiften.

Vad täcker begravningsavgiften?

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårds-förvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit. Detta är vad som ingår i begravningsavgiften:

 • Gravplats gäller i 25 år från senast gravsatt.
 • Skötsel av allmänna ytor på på kyrkogårdar, nyanläggningar samt vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.
 • Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett.
 • Kyrkogårdsförvaltningens kapell eller ceremonilokal för begravningsceremoni.
 • Kremering.
 • Gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av  gravplatsen, alternativt jordning av aska.
 • Bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)

Gravstenar på Lidingö kyrkogård. Foto Martin Hultén 2011.

Som medlem i Svenska kyrkan får du även detta utöver: 

Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan, täcker kyrkoavgiften (medlemskapet) också kostnaderna för:

 • Präst från Svenska kyrkan
 • Församlingskyrka
 • Kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan
 • Processionsbärning av kistan.

 

Du kan också läsa mer om begravningsverksamheten på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webb.

Frågor och svar