Karta flytt av kyrkogårdsexpeditionen till Klubbvägen 6.

Karta flytt av kyrkogårdsexpeditionen till Klubbvägen 6.

Karta flytt av kyrkogårdsexpeditionen till Klubbvägen 6.