Ta kontakt med Svenska kyrkan på Lidingö

Medarbetare

Säg hej till oss på Lidingö församling:

Kyrkogården

>

Ulf Boström

Kyrkogårds- och fastighetschef

tel: 08-410 847 11 sms: 0766-20 17 92 ulf.bostrom@svenskakyrkan.se
>

Anders Bolling

Kyrkogårdsarbetare

tel: 08-410 847 58 sms: 0766-20 17 06
>

Said Abduqadir

Kyrkogårdsarbetare

tel: 08-410 847 09 sms: 0766-02 41 94
>

Anna-Lena Stange

Assistent kyrkogårdsförvaltningen

tel: 08-410 847 13 sms: 0766-20 17 55 annalena.stange@svenskakyrkan.se
>

Fredrik Andorsen

Kyrkogårdsarbetare

tel: 08-410 847 18 sms: 0766-20 17 03
>

Lotta Wedin

Assistent kyrkogårdsförvaltningen

tel: 08-410 847 12 sms: 0766-20 18 04 lotta.wedin@svenskakyrkan.se
>

Per-Åke Grönroos

Kyrkogårdsarbetare

tel: 08-410 847 06 sms: 0766-20 17 98

Förtroendevalda

>

Claes Göran Wik

Ordförande i Kyrkogårdsutskottet

wikint@telia.com
>

Solveig Fröberg

Kyrkorådets ordförande

solveigfroberg44@gmail.com
>

Annika Persson

Kyrkorådet

annikakristina@hotmail.com
>

Suzanne Fredborg

Ordförande i kyrkofullmäktige

suzanne.fredborg@svenskakyrkan.se
>

Daniel Larson

Kyrkorådet

daniel.larson@svenskakyrkan.se
>

Julian Kaijser

Kyrkorådet

juliank@live.se