Medarbetare

Säg hej till oss på Lidingö församling:

Administration

>

Miriam Nordgren

Administratör, IT- och telefoni

tel: 08-410 847 29 sms: 0766-20 17 59 miriam.nordgren@svenskakyrkan.se
>

Mirella Sjöblom

Administratör, Bokning och fakturor

tel: 08-410 847 44 sms: 0766-20 17 38 mirella.sjoblom@svenskakyrkan.se
>

Anneli Larsson

Administratör, Bokning och löner

tel: 08-410 847 21 sms: 0766-20 18 67 anneli.m.larsson@svenskakyrkan.se
>

Magoria Edler

Kyrkoherdesekreterare & kulturadministratör

tel: 08-410 847 30 sms: 0766-20 18 21 magoria.edler@svenskakyrkan.se
>

Magnus Hallberg

Kansliet

Tjänstledig.

Kyrkogården

>

Anders Bolling

Kyrkogårdsarbetare

tel: 08-410 847 58 sms: 0766-20 17 06
>

Anna-Lena Stange

Assistent kyrkogårdsförvaltningen

tel: 08-410 847 13 sms: 0766-20 17 55 annalena.stange@svenskakyrkan.se
>

Lotta Wedin

Assistent kyrkogårdsförvaltningen

tel: 08-410 847 12 sms: 0766-20 18 04 lotta.wedin@svenskakyrkan.se
>

Ulf Boström

Kyrkogårds- och fastighetschef

tel: 08-410 847 11 sms: 0766-20 17 92 ulf.bostrom@svenskakyrkan.se
>

Dominika Filipowicz

Administratör Kyrkogården

tel: 08-410 847 04 sms: 0766-20 17 41 dominika.filipowicz@svenskakyrkan.se
>

Fredrik Andorsen

Kyrkogårdsarbetare

tel: 08-410 847 18 sms: 0766-20 17 03
>

Per-Åke Grönroos

Kyrkogårdsarbetare

tel: 08-410 847 06 sms: 0766-20 17 98

Förtroendevalda

>

Claes Göran Wik

Kyrkogårdsutskottet

wikint@telia.com
>

Annika Persson

Kyrkorådet

annikakristina@hotmail.com
>

Suzanne Fredborg

Ordförande i kyrkofullmäktige

suzanne.fredborg@svenskakyrkan.se
>

Solveig Fröberg

Kyrkorådets ordförande

solveigfroberg44@gmail.com
>

Julian Kaijser

Kyrkorådet

juliank@live.se
>

Daniel Larson

Kyrkorådet

daniel.larson@svenskakyrkan.se