Händer med frälsarkransar mot gräsmatta. Foto Emma Larsson-IKON.

Händer med frälsarkransar mot gräsmatta. Foto Emma Larsson-IKON.

Händer med frälsarkransar mot gräsmatta. Foto Emma Larsson-IKON.