Avgiftsfri konfirmation

Från och med 2019 kommer församlingen att börja med avgiftsfri konfirmation. Det betyder att för den som anmält sig till något av församlingens konfirmationsalternativ kommer församlingen inte att ta ut någon avgift.

Från att subventionera halva kostnaden till hela

Tidigare har församlingen subventionerat kostnaden för våra konfirmandalternativ med ungefär halva kostnaden (ej inräknat lokalkostnader för församlingens egna lokaler och personalkostnader) för varje konfirmand. Och till skillnad från föregående år så har det alltså beslutats att församlingen i fortsättningen ska subventionera hela kostnaden. Detta gäller även avgifterna för resor och läger. Även kostnader för gemensamma aktiviteter under läger och konfirmandtid kommer församlingen att stå för.

Alternativen som församlingen erbjuder kommer inte förändras och innehållet kommer inte att påverkas av detta. Beslutet är förberett under lång tid och grundat i budgetarbetet för att inte riskera den höga kvalitet på konfirmandarbetet som Lidingö
församling är stolta över.

Konfrimation-2018.-fotograf-manne-Hermansson

Vem berörs?

Beslutet som togs den 8 november ska omfatta den konfirmand som är medlem i Lidingö församling. Det inkluderar den som redan är döpt och medlem eller den som under sin konfirmandtid blir döpt i konfirmationen och därmed medlem i Svenska kyrkan, under förutsättning att man bor eller vistas på Lidingö. Om man bor i en annan församling men är anmäld till en konfirmandgrupp här på Lidingö och varken går i skolan på Lidingö eller vistas regelbundet på Lidingö kommer beslutet inte gälla den personen. Lägeravgiften är alltså då oförändrad och faktureras enligt pris.

Kostnadsfri konfirmation har länge varit en hjärtefråga hos Julian Kaijser som är representant från centerpartiet. Här är några svar på frågor vi ställde honom om beslutet för den kostnadsfria konfirmationen.

Vart kommer pengarna tas från?

De ökade kostnaderna för konfirmationen ryms inom budgeten, tack vare bland annat ökade hyresintäkter för församlingen nästa år. Det är alltså ingen verksamhet som kommer utebli eller minska i omfattning på grund av konfirmationssatsningen.

Varför fattades beslutet 2018 och inte tidigare?

Jag tror att efter kyrkovalet 2017 blev det tydligt att avgiftsfria konfirmationer är något som församlingsborna tycker är viktigt och värt att satsa på. Trots att inte alla nomineringsgrupper inför valet prioriterade konfirmationsfrågan, var det stor enighet när beslutet klubbades igenom i kyrkofullmäktige.

Kommer samma alternativ med utlandsresor finnas kvar?

De senaste åren som vi haft konfirmation här på Lidingö så har utlandsalternativ varit med. De alternativen kommer att finnas kvar, tillsammans med de andra populära
alternativen som sommarlägren.

Var detta en hjärtefråga för Centerpartiet och varför?

Ja, konfirmationsfrågan var den viktigaste frågan för oss centerpartister i kyrkovalet. Lidingö har ett fantastiskt konfirmandarbete och för många ungdomar är konfirmationen det första mötet med kyrkan och en upplevelse man bär med sig för resten av livet. Risken med att ta ut en avgift för att åka på konfirmationsläger, vilket är det enda sättet att bli konfirmerad i församlingen idag, är att det blir en kostnadsfråga och att de med svagare ekonomi inte har möjligheten att bli konfirmerade. Därför är det så glädjande att konfirmationen från och med nästa år blir avgiftsfri, så att alla församlingens ungdomar, oavsett ekonomiska förutsättningar, får möjligheten att bli konfirmerade.