Avgiftsfri konfirmation

Sedan 2019 är alla konfirmationsalternativ i Lidingö församling avgiftsfria. Det betyder att den som anmält sig till något av församlingens alternativ kommer församlingen inte att ta ut någon avgift. Det gäller den som är medlem i Lidingö församling eller vistas på Lidingö.

Händer med frälsarkransar mot gräsmatta. Blåtonad. Foto Emma Larsson/IKON.

Tidigare har församlingen subventionerat kostnaden för våra konfirmandalternativ med ungefär halva kostnaden för varje konfirmand (ej inräknat lokalkostnader för församlingens egna lokaler och personalkostnader). Från 2019 subventionerar församlingen hela kostnaden. Detta gäller även avgifterna för resor och läger. Även kostnader för gemensamma aktiviteter under läger och konfirmandtid kommer församlingen att stå för.

För vem gäller det?
Beslutet som togs den 8 november 2018 ska omfatta den konfirmand som är medlem i Lidingö församling eller vistas på Lidingö. Det inkluderar den som redan är döpt och medlem eller den som under sin konfirmandtid blir döpt i konfirmationen och därmed medlem i Svenska kyrkan, under förutsättning att man bor eller vistas på Lidingö. Om man bor i en annan församling men är anmäld till en konfirmandgrupp här på Lidingö och varken går i skolan på Lidingö eller vistas regelbundet på Lidingö kommer beslutet inte gälla den personen. Lägeravgiften kommer då att faktureras.

Vi tar ut en avbokningsavgift
Om ni skulle behöva avboka konfirmationen så går det att göra utan kostnad senast 2 månader innan lägret startar. Vid senare avbokning debiteras 3 500 kr. Undantag för återbetalning kräver läkarintyg.

Har du frågor om konfirmationen?