Hemmaläger konfirmation. Blåtonad. Foto Tim Meier.

Hemmaläger konfirmation. Blåtonad. Foto Tim Meier.

Hemmaläger konfirmation. Blåtonad. Foto Tim Meier.