Händer med frälsarkransar och konfirmandkåpor. Blåtonad. Foto Magnus Aronson-IKON

Händer med frälsarkransar och konfirmandkåpor. Blåtonad. Foto Magnus Aronson/IKON.

Händer med frälsarkransar och konfirmandkåpor. Blåtonad. Foto Magnus Aronson/IKON.