Melodikryss-adventskalender

Följ med i Lidingö församlings melodikryss-adventskalender! Varje dag den 1-24 december kommer musikinslag från Breviks och Lidingö kyrka att framföras av församlingens musiker, körer och solister.

Här laddar du ner ordflätan.

Till varje musikinslag kommer en fråga där svaret ska in någonstans i ordflätan. Om du missar någon dag så ligger frågorna kvar här. När du är klar med ordflätan så mailar du den till stefan.sjalander@svenskakyrkan.se eller postar till Lidingö församling, Stefan Själander, Box 1029, 181 21 Lidingö. Bland de vinnande bidragen lottar vi ut fem fina vinster. Kom ihåg att skriva dina kontaktuppgifter, telefonnummer och postadress.

Här hittar du ledtrådarna

1 december – rad 15

2 december – rad 11

3 december – rad 16

4 december - rad 2

5 december - rad 20

6 december - rad 9

7 december - rad 10

8 december - rad 6 (en bokstavsruta saknas i krysset)

9 december - rad 19

10 december - rad 22

11 december - rad 12

12 december - rad 5

13 december - rad 4

14 december - rad 8

15 december - rad 1

16 december - rad 21

17 december - rad 18

18 dec - rad 23

19 december - rad 3

20 december - rad 13

21 december - rad 7

22 december - rad 14

23 december - rad 17

24 december - rad 24