Förbönslåda

Bönen är ett samtal med Gud. Nu när nya restriktioner blivit gällande vill vi ändå att du ska veta att vi finns för dig och därför fortsätter vi att hålla vår digitala låda öppen för dig. Din bön skickas till de präster som är i tjänst under nästkommande helg. En av församlingens präster ber enskilt för dig och ditt böneämne. Din bön är anonym.

Be för Lidingö