Diakoni i tider av pandemi

Det här året har allt varit annorlunda för oss inom diakonin. Flertalet av våra verksamheter har vi varit tvungna att ställa in. Såsom caféer och kalas, liksom resor, samtalsträffar, retreater och sorgegrupper.

Trots detta har året bjudit på många nya möten, och inte minst en hel del skratt. Gud har ju utrustat oss med humor bland annat för att vi ska kunna klara av tider som dessa.

För oss i det diakonala teamet har det blivit många samtal; stödsamtal, sorgesamtal, existentiella samtal, samtal för att hålla kontakten, samtal för att få skratta bort en stund. Mestadels utomhus eller per telefon.

Många församlingsbor har också velat bolla sina tankar inför att ta kontakt med olika myndigheter.

Flera nya bekantskaper har vi också haft förmånen att få göra i samband med det vi kallar ”insatshjälpen”, där vi efter bästa förmåga har bistått sjuttiplussare och andra i riskgrupp med matinköp och apoteksärenden.

När omvärlden ändras får vi nya perspektiv, och det går inte att vara sig själv nog. Detta har lett till många nya kontakter med andra aktörer, något vi hoppas och tror kommer att berika församlingen framöver.

Med önskan om en god jul!
Malin, Maria & Eva i diakoniteamet

RING OSS – ingen fråga är för stor eller för liten

DIKAKON: Malin Samzelius
malin.samzelius@svenskakyrkan.se
08-410 847 63

DIKAKONIASS: Maria Widås
maria.widas@svenskakyrkan.se
08-410 847 41

DIKAKONIASS: Eva Sharp
eva.sharp@svenskakyrkan.se
08-410 847 42