Tidigare gudstjänster

Här samlar vi inspelningar från tidigare gudstjänster från Breviks kyrka och Lidingö kyrka.

Midsommarandakt från Lidingö kyrka 20 juni

Tacksägelsegudstjänst från Lidingö kyrka 14 juni

Gudstjänst från Breviks kyrka 7 juni

Pingstandakt från Lidingö kyrka 31 maj

Tacksägelsegudstjänst Breviks kyrka 24 maj 2020

Gökotta utanför Lidingö kyrka Kristi himmelsfärdsdag 21 maj 2020

Gudstjänst från Breviks kyrka 17 maj 2020

Gudstjänst med små och stora Lidingö kyrka söndag 10 maj 2020

Tacksägelsegudstjänst från Lidingö kyrka

Gudstjänst i Breviks kyrka 26 april

Gudstjänst från Lidingö kyrka 19 april

Annandag påsk i Breviks kyrka

Påskdagen i Lidingö kyrka

Inför korset i Breviks kyrka

Musikandakt långfredag i Lidingö kyrka

Skärtorsdagsandakt från Lidingö kyrka