Tidigare gudstjänster

Här kan du se den senaste gudstjänsten från Breviks eller Lidingö kyrka. Söndagens gudstjänst publiceras här den efterföljande vardagen och kan ses här i en vecka. Församlingens gudstjänster och Bön i Brevik livesänds på vår facebooksida och lidingoforsamling.se/live.

Diplomeringsgudstjänst från Breviks kyrka kl 12.00 23 maj 2021


Diplomeringsgudstjänst från Breviks kyrka kl 11.00 23 maj 2021


Konfirmationsgudstjänst från Breviks kyrka 22 maj 2021

Vill du låna hem en psalmbok?

Låna en psalmbok