Konfirmander i kåpor som hoppar. Foto Alex Giacomini-IKON. Blåtonad med info om anmälan