Film & existens, Svenska kyrkan, Lidingö församling

En kvinna möter betraktarens blick.