Askonsdagen

Hög med aska. Foto Shutterstock.

Kyrkans fastetid börjar

Kyrkans fastetid inleds från Askonsdagen och pågår fram till påsk. Tidigare sa man botgöringsperioden. Då kunde de som syndat göra bot och beströddes med aska på huvudet.

 

Göra bot och vända åter.
Förr i tiden sågs askonsdagen som en dag då man kunde göra bot för sina synder. För att visa på att man fastade så fick man aska på huvudet. Sedan drevs de som fått aska över sig symboliskt ut ur kyrkogemenskapen, för att sedan återuppstå på skärtorsdagen. “Skärtorsdagen” kommer från att botgörarna “skärades”, alltså renades. Därefter var gemenskapen öppen för botgörarna igen.

Att göra bot handlar i första hand inte om att bli en bättre människa

I första hand handlar bot om att man ska vända åter till Gud. En vanlig missuppfattning som folk tror är att göra bot handlar om att bli en bättre människa genom att sluta med sånt som är orätt.

Det gamla uttrycket “bot och bättring” handlar om att vända sig till Gud och lita på Gud som det främsta i livet, inte att bli perfekt.

Kors mot blå himmel

Askan är en symbol för döden och för kroppens sönderfall. Men korset som ritas i pannan är en symbol för livet som besegrade döden. Korstecknet används vid varje kristen gudstjänst, från barndop till begravning. Varje gång är det ett livets tecken till hopp. Fastan som startar på askonsdagsmässan är en maning till eftertanke om hur vi lever våra liv.


Hög med aska. Foto Shutterstock.

Onsdag den 14 februari har du möjlighet att fira i fira askonsdagsmässa klockan 12.00 i församlingshemmet,  S:ta Annagården (Kvarnvägen 1) och 18.30 i Breviks kyrka (Kapellbacken 1). Välkommen!