Förbönslåda

Bönen är ett samtal med Gud. I vår digitala förbönslåda får du dela din bön och vi hjälper dig att be. Din bön skickas till de präster som är i tjänst under nästkommande helg. En av församlingens präster ber enskilt för dig och ditt böneämne. Din bön är anonym.

Träkors mot turkos bakgrund - Freedom studio - shutterstock.

Du kan be ensam eller tillsammans med andra. Du kan be hur som helst, var som helst och om vad som helst, med ord eller tyst i hjärtat. Det finns inget rätt eller fel när du ber. Det är lika mycket en bön om du ber i en kyrka, i naturen eller på bussen från skolan eller jobbet. Har du något som du vill att en av församlingens präster ska be över? Fyll i formuläret så vidarebefordras ditt böneämne till de präster som tjänstgör under helgen. Du kan lämna din bön helt anonymt. Inga IP-adresser sparas.

Be för mig

Herre, jag vill tacka dig för bönens kraft och att vi får söka tröst hos dig. Tack för dina öppna armar som omsluter oss. Vi ber för att du ska vara med oss idag och alla kommande dagar. Hjälp oss att öppna våra armar för de som behöver oss. Amen.

Bönewebben händer