Vi sänder hem aska till dig

Fira askonsdagsgudstjänst med oss!

Vad behöver du i ditt liv under denna tid? Vad säger du ja till och vad kan du försaka? Fastan, som inleds på askonsdagen fram till påsk, hjälper oss att urskilja vad som är viktigt och sant i våra liv.

Askonsdagen har fått sitt namn efter en gammal kristen sedvänja att strö aska på dem som kom till kyrkan och lyfte fram sina synder. Än i dag ger prästen de gudstjänstfirare som vill ett kors av aska i pannan på askonsdagsmässan. Korset symboliserar Jesus vandring mot korset och vandringen genom död till nytt liv.

I dessa coronatider erbjuder Lidingö församling en påse aska (tillrett på ett coronasäkert sätt) och välsignat av en präst, till alla som vill fira askonsdagsgudstjänsten som livesänds på www.facebook.com/svenskakyrkanlidingo här på vår webbplats den 17 februari kl 19 från Lidingö kyrka.

Med askan och bönen som medföljer i detta brev kan man sedan korsteckna sig själv i pannan med orden ” Människa, kom ihåg att du är stoft och en gång ska bli stoft. Omvänd dig och tro evangelium”. Även om man inte deltar i den livesända gudstjänsten kan man givetvis även göra detta vid en annan självvald tidpunkt.

Från och med den 10 februari kommer Breviks och Lidingö kyrka att tillhandahålla små påsar med aska som det går bra att komma och hämta. Om du vill ha ett hemskick av aska, anmäl dig till Anna Tesmeden på mejl till anna.tersmeden@svenskakyrkan.se eller på 08-410 847 08

Om du har frågor eller funderingar, tveka inte att
kontakta mig Anna Tersmeden på mejl till anna.tersmeden@svenskakyrkan.se eller på 08-410 847 08

O vilken kärlek, underbar sann!
Aldrig har någon älskat som han
.
(Psalm 45)