Grusväg mellan träd. Foto Linda Mickelsson IKON.

Grusväg mellan träd. Foto Linda Mickelsson IKON.

Grusväg mellan träd. Foto Linda Mickelsson IKON.