Välkomna tillbaks – lättnader av coronarestriktioner

Regeringen, myndigheterna och Svenska kyrkan, har löpande under pandemin kommit med nya regler, rekommendationer och information. Lidingö församling anpassar antalet besökare och personal som får vistas i våra lokaler utifrån detta. Samtidigt måste den lokala smittspridningssituationen tas i beaktande.

Lättnader enligt steg 4 (av 5) i regeringens avveckling av coronarestriktioner innebär att vi fr.o.m. 29 september har möjlighet att ta emot 140 sittande i Lidingö och 220 sittande i Breviks kyrka. Detta är samma deltagarantal som vi haft innan pandemin bröt ut men med tillägg att det gäller för sittande deltagare.

Respektera eventuella anvisningar på plats som syftar till att begränsa eventuell smittspridning. Vänligen undvik trängsel vid in och utpassage. Besök inte våra verksamheter om du har förkylningssymptom.

Om ändringar, ytterligare preciseringar eller lokala riktlinjer från Lidingö församling skulle behöva göras, så kommer detta att meddelas på församlingens hemsida.

Regler och restriktioner omprövas löpande.

Vänliga hälsningar,

Magnus Östling, Kyrkoherde Lidingö Församling

Observera att informationen på denna sida kan komma att uppdateras.