Lyssna! Konserter med nykomponerad musik i pandemins spår

Psalmer har alltid tolkat livet och många sånger som skrivits våren 2020 präglas av pandemin. Under sommaren sänds fyra konserter med nya och gamla texter om avstånd, längtan, sorg och hopp. Texterna är skrivna av bland andra Charlotte Frycklund, Anders Nyberg, Sofia Svensson, Eyvind Skeie och Sven Hillert. Det första programmet sändes tisdag den 7 juli kl 18.00 på www.svenskakyrkan.se/live.

– De sånger som har skrivits de senaste månaderna speglar ett förändrat samhälle, en förändrad värld och förändrade relationer mellan människor i pandemins spår, säger, Leif Nahnfeldt, präst, musiker och projektledare för de fyra programmen.

Sofia Svensson, ung kyrkomusiker i Västerås, är en av de som tolkar de nyskrivna sångerna, samtidigt som hon skrivit både text och musik. I våras fick Sofia se sin egen sång ”När allt det här är slut” nå tiotusentals lyssnare när hon släppte den på Facebook.

– Över 35 000 personer lyssnade först dygnet och den delades tusen gånger. Genomslaget för en nyskriven sång som Sofia Svenssons beror på att så många kan känna igen sig i den längtan hon sjunger om, här och nu, säger Leif Nahnfeldt.

De fyra program spelades i Mariakyrkan i Gävle i slutet av juni. De är ett samarbete mellan Gävle pastorat och Svenska kyrkan på nationell nivå. Här finns förutom det som är helt nyskrivet även älskade texter ur psalmboken och Psalmer i 2000-talet. Gemensamt är att de valts ut för att de tolkar livet i en svår tid när mycket ställs på sin spets.

Psalmerna framförs av bland andra Annika Thörnquist, Sofie Halvarsson och Helena Andersson Bromander, tillsammans med musiker som Mattias Perez, Lena Jonsson och Arvid Svenungsson. Klicka här för att lyssna:

www.svenskakyrkan.se/live.