Digitalhjälpen- hjälp att bli mer digital

Under 2020 drabbades Sverige och världen av coronapandemin, som särskilt har påverkat den äldre befolkningen. Personer över 70 år tillhör riskgruppen och ombads isolera sig i större utsträckning än övriga befolkningen. Med fysisk isolering kommer ofta även social isolering och svårigheter att sköta dagliga ärenden.

Med anledning av den rådande situationen och den isolering äldre upplever gav regeringen ett uppdrag till Post- och telestyrelsen (PTS) i april 2020. PTS ska genomföra insatser som minskar den sociala isoleringen och ökar äldres digitala delaktighet och förmåga att använda digitala tjänster.

Genom digitaliseringshjälpen kan du lära dig att umgås, handla mat, betala räkningar, se på TV eller läsa tidningen. Det mesta som du kan göra i det verkliga livet kan du även göra digitalt. På Digitalhjälpen hittar du tips om användbara tjänster och praktiska guider för att komma igång.

Läs mer här:

https://www.pts.se/sv/digitalhjalpen/