Inlägg under kategorin "Kyrkoval 2021"

9 feb
Kyrkoval 2021, Lidingö församling

Vi söker valförrättare till kyrkovalet den 19 september 2021

Som valförrättare tar du emot röster vid kyrkovalet. Du kommer att jobba i någon...

9 okt
Kyrkoval 2021

Kandidera i kyrkovalet 2021

Var med och påverka Svenska kyrkans...

I kyrkovalet 2017 ställde nästan 30 000 personer upp som kandidater och 23 000 valdes till minst ett uppdrag. Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har du och andra en möjlighet att påverka. 

När du blir vald inom Svenska kyrkan är du med och bestämmer vad kyrkan ska göra de kommande fyra åren. Det handlar framför allt om tre olika områden:

Vad kyrkan ska göra – den strategiska inriktningen.
Vad det får kosta – budgeten och resursfördelning
Hur de grundläggande uppgifterna ska bedrivas – att följa upp och utvärdera den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro, och att möta och hjälpa utsatta människor.
Om du blir invald gäller det en hel mandatperiod, alltså fyra år. Det är tiden fram till nästa val. Om du inte blir invald på valdagen kan det hända att du utses till ledamot eller ersättare vid ett senare tillfälle, till exempel för att ersätta någon som flyttat.

Det här krävs för att bli kandidat:
  • Du behöver tillhöra Svenska kyrkan.
  • Vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund, eller tidigare ha varit förtroendevald i Svenska kyrkan
  • Fylla 18 år senast på valdagen
  • Vara kyrkobokförd i det området valet gäller (för kyrkomötet är du bara valbar i det stift där du är kyrkobokförd).

Läs mer om kyrkovalet här!