Retreat – Upplev en dag i stillhet

Vårt samhälle håller ett högt tempo. Kanske är det därför viktigare än någonsin att stanna upp och ta hand om sitt inre. Sitta tysta och finna oss själva, finna varandra och ta det lugnt.

 

Retreat fullt

Nu är retreaten fullbokad och det går endast att boka in sig som reserv. Nästa tillfälle är den 23 mars 2019.

Vårda ditt inre under en dag 

I flera år har Lidingö församling ordnat retreatdagar. En dag vi tillbringar tid tillsammans i tystnad. Stillheten finns med under hela dagen i meditationen, bönen, måltiderna och vilan.

För att få en mer inblick i vad retreat innebär, vem som kan gå och vad man gör på en retreat så har vi frågat Emmeli Lundmark som är en av församlingens präster och retreatledare.

Vem leder retreaten?

Vi som håller i retreaten brukar vara en präst och en diakonassistent eller en diakon. I höst kommer det att vara jag som är präst och Maria som är diakoniassistent. Utöver oss har vi oftast två frivilliga som är med och hjälper till under retreaten så att det blir en fin dag tillsammans.

Retreat- skål

Vad är en retreat?

”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite”, säger Jesus. Själva ordet retreat betyder ungefär att dra sig tillbaka och man kan säga att det är det vi gör under en retreat, man drar sig tillbaka från sin vanliga tillvaro, från vardagen, men det är ingen verklighetsflykt. Snarare är det då vi ser livet tydligare. Det är en plats för andlig växt. Man gör det för att skapa utrymme för något annat, skapa utrymme för Gud och utrymme att bara få vara och ta hand om sig själv under en dag.

Vad sker på retreaten?

Vi har ett dagsschema som man kan följa, men det som står på det schemat är helt frivilligt, det finns inga förväntningar att man ska vara med på allt under dagen. Vi brukar börja med en inledning som vi har inne i kyrkan. Efter det har vi ett meditationspass och under dagen finns sen ytterligare två pass man kan gå på. Sedan är det middagsbön, lunch, eftermiddagskaffe och så avslutas dagen med mässa. Det finns ganska mycket tid under dagen för att läsa, gå en promenad, eller gå till präst eller diakonassistent för själavårdande samtal. Det brukar också finnas möjlighet att gå på massage-behandling.

 

Retreat- ljusjpg

 

Vilka kan gå på retreat?

Alla som längtar efter tystnad och stillhet, lugn i sitt liv under några timmar är varmt välkomna på retreat. Det krävs Inga förkunskaper – vi instruerar tydligt och ger ramar för vad som händer under dagen.

Hur förbereder man sig?

Det kan vara bra att ta med sig en varm tröja, för att det brukar bli så att man fryser lite när kropp och sinne slappnar av och är stilla en heldag. Så en varmtröja och ett par tofflor skulle jag rekommendera. Skulle det vara så att man är mitt inne i en särskild bok så år det att ta med sig den också. Men i övrigt så krävs det ingen särskild utrustning, utan du kommer som du är.

 Vad är ditt bästa retreatminne?

Jag har många fina minnen som handlar om en varm gemenskap mitt i tystnaden – gemenskapen med andra människor och med Gud. När det har blivit mer stilla i ens inre och så blir man mer uppmärksam utåt. Värmen finns där även om man inte pratar med varandra. Den finns i gester och i stämningen i rummet. Det är fantastiskt fint att få vara med om det.

retreat- samlingsrum med tavla och skålx

Har du frågor?

Om du har några frågor angående retreaten är du välkommen att kontakta Emmeli Karlsson Lundmark