Bli medlem i kyrkan

Som medlem i Svenska kyrkan blir du del av en kristen andlig gemenskap. Genom diakoni och mötesplatser kan vi tillsammans göra gott för Lidingö. Och via kyrkans internationella arbete hjälper vi människor över hela världen.

bli-medlem-svenska-kyrkan-lidingo-2

Du blir del av en andlig gemenskap

Tron på en Gud som ger människorna och världen liv genom kärlek sträcker sig långt och djupt. I över tvåtusen år har den kristna tron varit levande. Som medlem blir du en del av en kristen andlig gemenskap, såväl i Lidingö församling som i den världsvida kyrkan.

Du kan gå in de lutherska kyrkorna i exempelvis New York eller Sao Paolo och känna igen gudstjänsten hemifrån Lidingö. Här kan vi hitta närvaro och kraft i våra liv. Psalmerna och bönerna är de samma, om än i andra språk.

Gud visade sin kärlek genom människan Jesus Kristus. Och här och nu fortsätter Gud att ge kraft genom sin Ande. Gud kan ge oss hopp i vardagens alla stunder. Och du behöver inte vara eller bete dig på ett speciellt sätt. Gud älskar dig oavsett.

Läs mer om tro och andlighet på Svenska kyrkans nationella webbplats »

Du stödjer Lidingös lokalsamhälle

Lidingö församling består av alla som bor på Lidingö och är medlemmar i Svenska kyrkan. Det är dina idéer och ditt engagemang som för kyrkan framåt. Som medlem bidrar du med en medlemsavgift som är 67 öre per intjänad hundralapp (eller med andra ord: 0,67% av din kommunalt beskattningsbara inkomst). Därmed möjliggör du en bred och viktig verksamhet för människor i hela Sverige – och på Lidingö.

Läs mer

Så här blir du medlem

Ladda ner en blankett

Skicka in blanketten

Har du frågor?

Det här får du som medlem