Bli medlem i kyrkan

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. Som medlem i Svenska kyrkan blir du del av en kristen andlig gemenskap. Ditt medlemskap bidrar de lokala verksamheterna genom diakonin och andra mötesplatser men också det internationella arbetet; act Svenska kyrkan.

bli-medlem-svenska-kyrkan-lidingo-2

Du blir del av en andlig gemenskap

Tron på en Gud som ger människorna och världen liv genom kärlek sträcker sig långt och djupt. I över tvåtusen år har den kristna tron varit levande. Som medlem blir du en del av en kristen andlig gemenskap, såväl i Lidingö församling som i den världsvida kyrkan.

Du kan gå in de lutherska kyrkorna i exempelvis New York eller Sao Paolo och känna igen gudstjänsten hemifrån Lidingö. Här kan vi hitta närvaro och kraft i våra liv. Psalmerna och bönerna är de samma, om än i andra språk.

Gud visade sin kärlek genom människan Jesus Kristus. Och här och nu fortsätter Gud att ge kraft genom sin Ande. Gud kan ge oss hopp i vardagens alla stunder. Och du behöver inte vara eller bete dig på ett speciellt sätt. Gud älskar dig oavsett.

Läs mer om tro och andlighet på Svenska kyrkans nationella webbplats »

INTRÄDE FÖR BARN UNDER 18 ÅR

Barn under 18 år är välkomna som medlemmar med vårdnadshavarnas godkännande. Om ett barn är över 12 år ska denne samtycka till inträde.

Ladda ner inträdesblankett för barn under 18 år

Läs mer

Så här blir du medlem

Ladda ner en blankett

Skicka in blanketten

Har du frågor?

Det här får du som medlem