Begravning. Rosor på en kista med bårtäcke. Foto Evelina Carborn 2015.

Begravning. Rosor på en kista med bårtäcke. Foto Evelina Carborn 2015.

Begravning. Rosor på en kista med bårtäcke. Foto Evelina Carborn 2015.