Gravskötsel. Plantering av blommor på en gravplats. Foto Manne Hermansson 2018