Första hjälpen vid sorg

Konkreta tips som gör det lite lättare att finnas där för någon som sörjer. Sorg kan inte botas, men genom att dela den kan sorgen göras mer uthärdlig.

Tipsen är baserade på Svenska kyrkans långa erfarenhet av att möta och stötta människor i sorg och är bara några av de många saker vi som medmänniskor kan göra för den som sörjer. Underskatta inte det lilla, även en liten insats kan få stor betydelse. Vill du ha mer stöd eller någon att prata med är du välkommen till oss. Prästerna och diakonerna i Svenska kyrkan på Lidingö har många års erfarenhet av själavårds- och sorgesamtal. Kontakta gärna oss om du vill ha hjälp om hur du går vidare för att hjälpa din vän. Du kan också tipsa din vän om att de kan höra av sig till oss. Du hittar alla våra kontaktuppgifter på lidingoforsamling.se/kontakta-oss.

Ta ansvar för kontakten

Första hjälpen vid sorg - Ta ansvar för kontakten

Ta initiativ

Första hjälpen vid sorg - Ta initiativ

Visa närvaro

Första hjälpen vid sorg - Visa närvaro

Bryt tystnaden

Första hjälpen vid sorg - Bryt tystnaden

Kom ihåg sorgen

Första hjälpen vid sorg - Kom ihåg sorgen

Ha tålamod

Första hjälpen vid sorg - Ha tålamod

Uppmärksamma årsdagen

Första hjälpen vid sorg - Uppmärksamma årsdagen

Fortsätt att minnas

Första hjälpen vid sorg - Fortsätt att minnas

Ge utrymme

Första hjälpen vid sorg - Ge utrymme

Hjälp till i vardagen

Första hjälpen vid sorg - Hjälp till i vardagen

Besök en minnesplats

Första hjälpen vid sorg - Besök en minnesplats