Allhelgona och Halloween, vad är vad?

Under allhelgonahelgen minns vi dem som har lämnat oss. Halloween är delvis besläktat med allhelgona, åtminstone till namnet. Ibland infaller de båda samtidigt, men inte alltid.

Allhelgona är den helg på året då vi uppmärksammar och minns dem som har lämnat oss. Vi tänder ljus på våra kyrkogårdar. De lyser upp i mörkret och påminner oss om Guds ljus, som räddar oss från döden, som visar oss på förlåtelsens väg och som ger oss hopp.

Alla helgons dag – alltid på en lördag

Alla helgons dag firas i Sverige alltid den lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november. Firandet av helgon uppstod tidigt i den kristna kyrkan, och många av dem fick egna högtidsdagar i almanackan. Alla helgons dag tillkom ursprungligen för att uppmärksamma de helgon som saknade särskilda dagar. Med protestantismens intåg i Sverige på 1500-talet har helgonens betydelse minskat, och ett bruk att tända ljus vid gravar under allhelgonahelgen har vuxit fram.

Alla själars dag – en dag för sorg, minnen och tacksamhet

Alla själars dag heter den dag som infaller dagen efter alla helgons dag, på söndagen. Om helgonen traditionellt stått i fokus på lördagen har alla själars dag varit till för att minnas familjemedlemmar och närstående. Det är en dag vi påminns om att döden finns, och drabbar oss alla.

Sorg har i vårt samhälle ofta blivit en privatsak, något som vi bär i vårt inre men inte pratar så mycket om, särskilt inte efter att den första chocken och smärtan har lagt sig.

Vi får samlas och tacka för dem vi har haft hos oss, samlas och minnas, samlas och trösta varandra. Vi smyckar de bortgångnas gravar med blommor och tänder ljus som lyser upp i mörkret.

Halloween – och om hur pumpan kom in i bilden

Halloween har sitt ursprung i ett förkristet keltiskt firande av de döda på de brittiska öarna. En del av firandet bestod i att man tände eldar och klädde ut sig för att skrämma bort onda andar. Man satte även ut pumpor med ljus i för att mota bort ondska. Då högtiden inföll dagen före Alla helgons dag utvecklades ur All Hallows’ Eve (på svenska allhelgonaafton) benämningen Halloween. Alla helgons dag firades ursprungligen den 1 november, och datumet ligger alltjämt fast i stora delar av den kristna kyrkan. Därför firas Halloween alltid den 31 oktober. Till Sverige kom Halloween från USA och började uppmärksammas ordentligt på 1990-talet. Vissa år sammanfaller således Halloween med det svenska allhelgonafirandet, andra år ligger det bara i närtid.