Allhelgona & halloween, vad är vad?

Allhelgona är den helg på året då vi uppmärksammar och minns dem som har lämnat oss. Vi tänder ljus på våra kyrkogårdar. De lyser upp i mörkret och påminner oss om Guds ljus, som räddar oss från döden, som visar oss på förlåtelsens väg och som ger oss hopp.

Lidingö kyrka i motljus. Foto Tim Meier 2016.

Alla helgons dag firas alltid den lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november. Det är en dag för att extra uppmärksamma alla helgon, kända som okända.

Tidigt i den kristna kyrkan började man att fira helgon och minnet av martyrer. Helgon var människor som hölls särskilda, heliga. Till martyrer räknas människor som dött för sin tro.

Alla själars dag – en dag för sorg, minnen och tacksamhet

Alla själars dag firas dagen efter alla helgons dag, på söndagen. Det är en dag vi påminns om att döden finns, och drabbar oss alla.

Sorg har i vårt samhälle ofta blivit en privatsak, något som vi bär i vårt inre men inte pratar så mycket om, särskilt inte efter att den första chocken och smärtan har lagt sig.

Men denna söndag visar vi vår sorg på utsidan när vi besöker våra anhörigas gravar. Vi får samlas och tacka för dem vi har haft hos oss, samlas och minnas, samlas och trösta varandra. Vi smyckar de bortgångnas gravar med blommor och tänder ljus som lyser upp i mörkret.

Halloween – och om hur pumpan kom in i bilden

Nutida firande av halloween har sitt ursprung i ett keltiskt firande av de döda i förkristen tid.

En del av firandet bestod i att man tände eldar och klädde ut sig för att skrämma bort onda andar. Man satte även ut pumpor med ljus i för att mota bort ondska.

Halloween kom till Sverige från USA och började uppmärksammas ordentligt i början av 1990-talet. Halloween infaller enligt traditionen alltid den 31 oktober.