Verksamhetsplan och dokument

I kyrkans förskolor på Lidingö arbetar vi efter förskolans läroplan Lpfö 98. Alla läroplanens mål finns med i vårt arbete med vi prioritear de mål som vi behöver utveckla. Vi följer upp arbetet med hjälp av årliga utvärderingar och utifrån dessa planerar vi nästa års verksamhet.

Barn som ritar. Foto Josefin Casteryd/IKON.Här kan du läsa mer bland annat om förskolornas verksamhetsplan, hur vi arbetar förebyggande mot diskriminering och kränkningar och om hur vi hanterar synpunkter och klagomål.