Vårda själen genom samtal

Ibland behöver vi få prata om våra existentiella tankar eller problem. Och vi behöver någon som lyssnar. I själavårdande samtal får du prata med en präst eller en diakon. Samtalen kan till exempel handla om rädsla vid sjukdom.

Kvinnlig diakon i samtal. Foto Alex & Martin IKON.

Här kan du prata om det existentiella eller andliga

Själavårdande samtal handlar om vård av själen. Här får du träffa en präst eller diakon som lyssnar och ger stöd. I själavårdande samtal kan du tala om allt som rör existentiella frågor eller andlighet. Det behöver inte vara en krissituation utan kan gälla allt som du upplever behöver reflektion.

Prästerna och diakonerna har tid att lyssna på hur du har det, och vad du tänker och känner. Att bli lyssnad till och att få uttrycka sina tankar kan vara till stor hjälp.

Du som söker en präst eller diakon för samtal behöver inte vara troende. Men för prästen eller diakonen är tron på Gud en självklar grund i samtalet. Om du önskar kan ni i samtalet vända er till Gud i exempelvis bön eller bikt.

Själavårdssamtalet är kostnadsfritt och kan ske på flera sätt

Själavårdssamtalen kan exempelvis ske i någon av av kyrkorna på Lidingö, i våra arbetsrum, hemma hos dig, på promenad, på ditt äldreboende eller sjukhem, eller via telefon och e-post. Ett själavårdssamtal är alltid ett enskilt samtal. Och det är kostnadsfritt.

Vid behov kan ni tillsammans med prästen eller diakonen komma överens om återkommande samtal.

Läs mer