Vårda själen genom samtal

Ibland behöver vi få prata om våra existentiella tankar eller problem. Och vi behöver någon som lyssnar. I själavårdande samtal får du prata med en präst eller en diakon. Samtalen kan till exempel handla om rädsla vid sjukdom.

Kvinnlig diakon i samtal. Foto Alex & Martin IKON.

Här kan du prata om det existentiella eller andliga

Själavårdande samtal handlar om vård av själen. Här får du träffa en präst eller diakon som lyssnar och ger stöd. I själavårdande samtal kan du tala om allt som rör existentiella frågor eller andlighet. Det behöver inte vara en krissituation utan kan gälla allt som du upplever behöver reflektion. Här hittar du kontaktuppgifter till församlingens präster och diakoniteam.

Prästerna och diakonerna har tid att lyssna på hur du har det, och vad du tänker och känner. Att bli lyssnad till och att få uttrycka sina tankar kan vara till stor hjälp.

Du som söker en präst eller diakon för samtal behöver inte vara troende. Men för prästen eller diakonen är tron på Gud en självklar grund i samtalet. Om du önskar kan ni i samtalet vända er till Gud i exempelvis bön eller bikt.

Själavårdssamtalet är kostnadsfritt och kan ske på flera sätt

Själavårdssamtalen kan exempelvis ske i någon av av kyrkorna på Lidingö, i våra arbetsrum, hemma hos dig, på promenad, på ditt äldreboende eller sjukhem, eller via telefon och e-post. Ett själavårdssamtal är alltid ett enskilt samtal. Och det är kostnadsfritt. Prästen eller diakonen kan också hjälpa dig vidare beroende på hur dina behov ser ut.

Vid behov kan ni tillsammans med prästen eller diakonen komma överens om återkommande samtal.

Prästen eller diakonen har tystnadsplikt

Både prästen eller diakonen har tystnadsplikt om det som sägs under ett själavårdssamtal. Det betyder att det som sägs mellan er inte får föras vidare. Prästen har dessutom en strängare tystnadsplikt som kallas absolut tystnadsplikt. Den är rättsligt bindande och det innebär att prästen inte får berätta för någon människa eller myndighet vad du har sagt. En präst får heller inte kallas att vittna i en rättegång om sådant som prästen har hört i ett själavårdssamtal. En diakon har ”vanlig” tystnadsplikt och kan åläggas av en domstol att dela med sig av information.

”Träffa en diakon” varannan måndag

Du kan också träffa våra diakoner i Ansgarskyrkan i Lidingö centrum måndagar 14.00-16.00 jämna veckor. Vi sitter vid ett bord i kafédelen nära entrén, kom och prata om vad du vill. Kanske är det inte här de själavårdande samtalen sker, men det kan vara ett första steg om du funderar på att boka in en tid för samtal. Det kan också vara ett tillfälle att bara prata av sig, om allt från vädret och ditt favoritprogram på TV till minnen från förr och världsläget i stort. Se aktuella datum för ”Träffa en diakon” i kalendariet.

Jourhavande präst

Du kan ringa larmnumret 112 mellan kl 22.00 och 02.00 varje natt för att prata med en präst eller diakon. Hit kan du ringa om du är i akut behov av någon att prata med. Be att få tala med jourhavande präst.
>>Läs mer om jourhavande präst på Svenska kyrkans nationella webbplats