Psykoterapi

Att gå i psykoterapi är en investering i dig själv och ett arbete mellan dig och terapeuten. Ett psykoterapeutiskt samarbete kring det problem som Du vill ha hjälp med. Psykoterapi handlar till stor del om att få bättre kännedom om sig själv genom att våga närma sig sitt innersta och få fatt i sina genuina känslor och genom det förstå sig själv och varför det blir som det blir i vissa situationer.

Vad är psykoterapi?
När vi människor mår bra har vi god kontakt med vårt känsloliv. Känslorna utgör en form av inre kompass som hjälper oss att göra hälsosamma val i livet. Känslorna hjälper oss att förstå vad vi vill (nyfikenhet), vilka människor vi vill vara nära (kärlek), förstå när våra gränser överträds (ilska), bearbeta förluster (sorg) och reparera misstag i relationer (skuld).

Psykisk ohälsa uppstår när vi inte har kontakt med vår känslokompass eftersom många utav oss har lärt sig att vissa känslor inte är önskvärda. Då uppstår olika känslotillstånd som triggar rädsla, oro och ångest. Det är ett tillstånd vi inte vill vara i och därför utvecklar vi olika former av försvar och undvikanden som syftar till att hämma upplevelsen av obehagliga känslor så som rädsla, oro och ångest. Det kan vara ältande tankar, självkritiska tankar, rationaliserande tankar, katastroftankar, intellektualiserande tankar eller att man fysiskt drar sig undan eller använder sig av självdestruktiva beteenden osv.

Våra försvarsstrategier är okända för oss: de ”sitter i ryggraden” och vi behöver hjälp att se och förstå dem. Ångest och olika former av försvar utgör tillsammans en persons psykiska lidande. Lidandet kan se väldigt olika ut beroende på hur stark ångesten är och hur funktionshindrande försvarsstrategierna är.

Hur går det till och vad kostar det?
Att gå i psykoterapi är en livsinvestering och hos mig hjälps vi åt att uppmärksamma dina försvarsstrategier, hjälper dig att hantera din ångest och möta de känslor du undvikit så att du kan hitta tillbaka till din ”inre känslokompass” och må bättre.

En förutsättning för detta är att vi tillsammans samarbetar kring det problem som Du vill ha hjälp med i samtal som präglas av trygghet, tillit och öppenhet.
Detta psykoterapeutiska samarbete sker ofta över en längre tid, alltifrån 10 – 40 samtal, eller mer, men det bestämmer vi tillsammans vid de första bedömningssamtalen.

Varje samtal är 45 min långa och kostar 300kr per gång.

Var och när?
Samtalen sker på St. Annagården på torsdag förmiddagar. Terapin inleds alltid med ett till tre bedömningssamtal varefter en eventuell psykoterapi påbörjas.

För intresseanmälan och kontakt:
Anna Höglund, leg. psykoterapeut och präst i Lidingö församling.
Tel: 08-410 847 71, sms: 076-20 17 66. Mejl: anna.hoglund@svenskakyrkan.se