Människor på pilgrimsvandring längst en landsväg. Foto Alex & Martin IKON.

Människor på pilgrimsvandring längst en landsväg. Foto Alex & Martin IKON.

Människor på pilgrimsvandring längst en landsväg. Foto Alex & Martin IKON.